Algemene informatie over de NVAMM

Wat doet de NVAMM?

Via diverse commissies (opleidingscommissie, wetenschapscommissie, toetsingscommissie) en vertegenwoordigingen in overlegorganen (NVMM, LVAG, het Concilium Microbiologicum, de Landelijke Begeleidingscommissie Toetsing Medische Microbiologie van de NVMM, moderniseringscommissie) probeert de NVAMM de opleiding tot arts-microbioloog positief te beinvloeden en de belangen van de AIOS Medische Microbiologie te behartigen.

Historie

De NVAMM is opgericht door C.P. Timmerman, H. Schreuder en A.M.W. van Elsacker-Niele. De statuten van de vereniging zijn vastgesteld op 12 oktober 1989. Het doel van de NVAMM was (en is) het behartigen van de belangen van AIOS (arts in opleiding tot specialist) medische microbiologie, onder meer middels het kritisch (doen) volgen van de betreffende opleidingseisen.

De NVAMM

De NVAMM kent de volgende organisatie:

Het bestuur bestaande uit 7 AIOS medische microbiologie met de volgende functies:

- Voorzitter en commissaris NVMM
- Secretaris
- Penningmeester
- Concilium Microbiologicum Medicum
- Communicatie & PR, DJS
- Raad Wetenschap & Innovatie NVMM
- Beroepsbelangencommissie

De NVAMM bevat verder nog vier commissies:
- opleidingscommissie
- wetenschapscommissie
- websitecommissie
- commissie microbiologie in beeld!