Opleidingscommissie

Van ieder opleidingscentrum neemt er één aios deel aan de opleidingscommissie. Het voornaamste doel van deze commissie is het signaleren en inventariseren van problemen in het veld en deze rapporteren via het NVAMM-bestuur naar het Concilium. Hiertoe worden er systematisch evaluatiedocumenten aangemaakt die worden ingevuld per opleidingscentrum (indien nodig na overleg met aiosgroep in de betreffende opleidingsgroep). Voorbeelden van onze evaluaties zijn het in kaart brengen van het onderwijs en de diensten (frequentie, zwaarte) in de verschillende opleidingscentra en het per centrum nagaan of en hoe de verkorting van de opleiding gerealiseerd wordt. Tevens zorgt de opleidingscommissie voor sprekers t.b.v. het onderwijs na de jaarlijkse voortgangstoets in Papendal.

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de leden van de Opleidingscommissie. Ook kunnen agendapunten worden aangedragen bij de leden van de commissie.

Heb je vragen over verschillen tussen de opleidingscentra of andere opleidings-gerelateerde vragen, neem contact op met de AIOS zittend in de opleidingscommissie in je eigen centrum.

 

Opleidingscommissie 2024:

Myrthe Smits, ErasmusMC (voorzitter)

Elsa Amin, Elizabeth-Tweesteden ziekenhuis (interim voorzitter)

Barbara Bolhuis, LUMC (secretaris)

Vivian Zwart, Elizabeth-Tweesteden ziekenhuis (bestuurslid NVAMM, Concilium)

Emma de Koff, AmsterdamUMC

Una Vojinovic, MUMC+ 

Gerbrig Berger, UMCG

Keziah Keizer, UMCU

Susanne Roos-Soethoudt, RUMC

Lucas Bernts, RUMC (interim lid)