Opleidingscommissie

Van ieder opleidingscentrum neemt er één aios deel aan de opleidingscommissie. Het voornaamste doel van deze commissie is het signaleren en inventariseren van problemen in het veld en deze rapporteren via het NVAMM-bestuur naar het Concilium. Hiertoe worden er systematisch evaluatiedocumenten aangemaakt die worden ingevuld per opleidingscentrum (indien nodig na overleg met aiosgroep in de betreffende opleidingsgroep). Voorbeelden van onze evaluaties zijn het in kaart brengen van het onderwijs en de diensten (frequentie, zwaarte) in de verschillende opleidingscentra en het per centrum nagaan of en hoe de verkorting van de opleiding gerealiseerd wordt. Tevens zorgt de opleidingscommissie voor sprekers t.b.v. het onderwijs na de jaarlijkse voortgangstoets in Papendal.

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de leden van de Opleidingscommissie. Ook kunnen agendapunten worden aangedragen bij de leden van de commissie.

Heb je vragen over verschillen tussen de opleidingscentra of andere opleidings-gerelateerde vragen, neem contact op met de AIOS zittend in de Opleidingscie in je eigen centrum.

Opleidingscentrum Opleidingscommissie 2023   
 Amsterdam UMC  Sacha Kuil
 Groningen UMCG Geesje Roo-Brand
 Leiden LUMC Floor Smit
 Maastricht MUMC  Una Vojinovic
 Nijmegen Radboud Susanne Soethoudt
 Rotterdam Erasmus    Rose Willemze
 Tilburg Elisabeth Vivian Zwart
 Utrecht UMCU Laura Huyveneers