Opleidingscommissie

Van ieder opleidingscentrum neemt er één aios deel aan de opleidingscommissie. Het voornaamste doel van deze commissie is het signaleren en inventariseren van problemen in het veld en deze rapporteren via het NVAMM-bestuur naar het Concilium. Hiertoe worden er systematisch evaluatiedocumenten aangemaakt die worden ingevuld per opleidingscentrum (indien nodig na overleg met aiosgroep in de betreffende opleidingsgroep). Voorbeelden van onze evaluaties zijn het in kaart brengen van het onderwijs en de diensten (frequentie, zwaarte) in de verschillende opleidingscentra en het per centrum nagaan of en hoe de verkorting van de opleiding gerealiseerd wordt. Tevens zorgt de opleidingscommissie voor sprekers t.b.v. het onderwijs na de jaarlijkse voortgangstoets in Papendal.

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de leden van de Opleidingscommissie. Ook kunnen agendapunten worden aangedragen bij de leden van de commissie.

Heb je vragen over verschillen tussen de opleidingscentra of andere opleidings-gerelateerde vragen, neem contact op met de AIOS zittend in de Opleidingscie in je eigen centrum.

 

2014

2015

2016

 

Amsterdam AMC

Karin von Eije

Karin von Eije

Maryse Wiewel

 

Amsterdam VUMC

Aletta Tholen

Aletta Tholen

Elske Sieswerda

Elske Sieswerda

 

Groningen UMCG

Xuewei Zhou

Xuewei Zhou

Lisa Mallinckrodt

 

Leiden LUMC

Anne Russcher Marjolein Knoester

Anne Russcher

Kiki Chung

 

Maastricht MUMC

Vishal Hira

Vishal Hira

Suzanne Schouten

 

Nijmegen Radboud

Nicolien Hanemaaijer

Nicolien Hanemaaijer

Nicolien Hanemaaijer

 

Rotterdam Erasmus

Bibi Slingerland

Bibi Slingerland

Myrte Tielemans

 

Tilburg Elisabeth

Brigitte van Cleef

Anne Reuwer

Anne Reuwer

 

Utrecht UMCU

Arjen Stam

Lieke Reubsaet

Maaike van Mourik