Trainingen SeqNeth: genomische surveillance van SARS-CoV-2 door middel van whole genome sequencing (WGS)

24-8-2022

Graag informeren wij u over de mogelijkheid om trainingen te volgen met betrekking tot genomische surveillance van SARS-CoV-2 door middel van whole genome sequencing (WGS).

De COVID-19 pandemie heeft afgelopen twee jaar duidelijk gemaakt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor genomische surveillance van SARS-CoV-2 en andere pathogenen die uitbraken kunnen veroorzaken.

Genomische surveillance van SARS-CoV2 vindt plaats bij het RIVM en SeqNeth aangesloten laboratoria. SeqNeth is in het leven geroepen in opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in februari 2021 met als doel WGS flexibel en schaalbaar te kunnen organiseren ten dienste van publieke gezondheid, patiëntenzorg en wetenschap. De SeqNeth laboratoria leveren een belangrijke bijdrage aan de nationale SARS-CoV2 kiemsurveillance en aan regionale uitbraakbestrijding in samenwerking met GGDs.

Met hulp van een Europese subsidie (HERA: Health Emergency Preparedeness and Response Authority) is vanuit SeqNeth een trainingsprogramma opgesteld met als doel capaciteit, kennis en kunde wat betreft SARCoV-2 WGS in Nederland te vergroten. Deze trainingen zijn onderverdeeld in 3 theoretische trainingen en een praktijk training in een SeqNeth laboratorium in eigen regio. De trainingen kunnen dankzij de Europese subsidie kosteloos worden aangeboden.

Graag verwijzen we u naar de website www.seqneth.nl voor de details en aanmeldingen voor de trainingen. Deze website is vanaf maandag 25 juli 2022 online.

Voor de praktijk trainingen (die in september-oktober zullen plaatsvinden) willen we deelnemers zoveel mogelijk koppelen aan het SeqNeth laboratorium in de eigen regio. De exacte datum en locatie wordt dan ook in overleg met de deelnemers en het betreffende laboratorium vastgesteld.

Wilt u (of iemand in uw organisatie, denk bijvoorbeeld aan analisten en/of medewerkers die zich bezig houden met bron en contact onderzoek) graag aan een theoretische training of een praktijk training in uw regio deelnemen dan kunt u zich (na registratie) aanmelden via de website www.seqneth.nl.

Aanmelden graag voor 1 september

Mocht u vragen hebben kunt u die via info@seqneth.nl stellen.

Met vriendelijke groet,

Richard Molenkamp en Janke Schinkel, Coördinatoren HERA trainingen.

Terug naar overzicht